03 Apr, 2020
Text Size

Webdesign

Ny hjemmeside til jeres forening. Se vores løsninger

Pædagogik

Læs artikler om pædagogik og didaktik. Download PD opgaver.

WordPress tips

klode

Masser af gode tip til WordPress.Læs mere om plugins og templates og andre tips

Læs mere

Pædagogik & didaktik

FolderDocuments

Læs artikler om pædagogik, didaktik. Artiklerne er skrevet i forbindelse med gennemførsel af PD i erhvervspædagogik.

Læs mere

 

Artikler om forskellige teorier om læring, didaktik og kompetenceudvikling. Artiklerne er skrevet i forbindelse med mit PD studie i erhvervskoleledelse og udvikling.

Artiklerne må frit bruges til inspiration, med angivelse af kilde.

Læs bl.a. om:


documents 256 128Hiim og Hippe’s didaktiske relationsmodel

Modellen giver et bud på, hvordan den optimale undervisningssituation opnås. Med det skal forstås, at de med modellen har skabt en særdeles god referenceramme for underviseren til anvendelse i forbindelse med planlægning, og ikke mindst til refleksion.

Didaktisk rationalitet- Erling Lars Dale

Erling Lars Dale beskæftiger sig med begrebet professionalitet som en del af en didaktisk rationel forståelsesramme. I Dales forståelse af begrebet didaktik knytter dette sig ikke udelukkende (snævert) an til mål, indhold, metode og evaluering af undervisning. Dales pointe er, at skolen først udvikles i retning af professionel organisation når ’didaktisk rationalitet’ bliver dens professionsgrundlag.

 

Se alle artikler

Et oplæg om pyskologiske teorier, og lidt omkring Freud og Eriksons teorier om mennekets udvikling, og det der gør os til det vi er.

http://www.slideshare.net/emtkjaer/psykologiske-teorier-intro

Psykologiske teorier intro from emtkjaer

Næsten alle mennesker giver i dag udtryk for, at de har interesse for psykologi. - Hvad er psykologi egentlig? Er det den såkaldte husmandspsykologi, som vi alle i mere eller mindre udstrækning går rundt med? - Husmandspsykologien kommer mange gange til udtryk, når vi i dagligdagen er sammen med andre mennesker.

Når vi bruger vores almenviden ti! at forklare menneskers måde at opføre sig på.

Se oplægget på Youtube: https://youtu.be/QJRSYqmbeBI

 

Læs i bloggen - webtips mv.

Læs mere om forskellige tips, om Joomla komponenter, moduler og andre web elementer.

Hjemmesider?

Satri.dk har lavet mange hjemmesider til foreninger. Hjemmesiderne er udviklet på kendte systemer som, Joomla, og Wordpress. 

Fordelene

  • Joomla er gratis - Det er Open Source
  • Der findes 100 vis af forskellige moduler der kan tilrettes jeres behov.
  • Der skal ikke bruges masser af tid og penge på at udvikle hjemmesiden.
  • Det er let for foreningerns medlemmer at bruge siden.

Læs mere

Hvad du ønsker skal du få

Fremlæg dine ønsker, og få et uforpligtende udkast til jeres nye foreningeshjemmeside